Антигона - Софокъл

 •  

   

   

   

  „Антигона”

  Софокъл

   

  1.     История на творбата:

   

  А) поставена през 442 г. пр. Хр. на Големите Дионисии в Атина; на следващата година избират Софокъл за военен стратег – което показва голямата роля на театъра в света на древните гърци;

   

  Б) митологическа основа – митове от  Тиванския цикъл.

   

  2.     Сюжет и структура:

   

  А) действието се развива пред царския дворец в Тива; действащи лица….;

   

  Б) образцова структура.

   

  3.     Драматическа функция на пролога:

   

  А) въвежда в ситуция на конфликтност – заповедта на Креон поражда конфликтна ситуация – завръзка;

   

  Б) човешките характери в пролога – контраст между Антигона и Исмена – антиподи;

   

  Антигона:

  -          защитава и отстоява свещен дълг, следва старите родови закони, неписаната норма на традицията, ненарушимите божествени правила;

  -          нарушава писаните държавни закони – отхвърля авторитета на Креон, не зачита властта;

  -          дръзка, упорита, решителна, горда, твърда в отстояване на позицията, целенасочена, непокорна, вярваща в благородна кауза;

  -          действена (!).

   

  Исмена:

  -          подчинява се на силата на властта, не разграничава закон от своеволие;

  -          плаха, нерешителна, колеблива, благоразумна, покорна, послушна;

  -          въплъщава старогръцкия идеал за скромна девойка с традиционно възпитание, губейки идентичността си в критична ситуация;

  -          съзнание за женската слабост (!).

   

  В) основни художествени средства за изграждане на образите – антитеза, контраст, речева характеристика, ирония, сарказъм;

   

   

   

   

   

   

   

  Г) очертават се основните конфликти – сблъсък между два морала, два вида право; човекът е видян като способен да изрази волята си;

   

  Д) основни проблеми - темата за братоубийството като космическа катастрофа; смисълът на наказанието; мотивът за родовото проклятие бележи всичко с трагизъм