Класицизъм

 • 1. Никола Боало първият теоретик , който в Западно европейската литература развива естетическите принципи на едно определено литературно направление “Поетическо изкуство”.

  2. Пиер Корней “Сид”, “Хораций”

  3. Жан Расин “Федра”, “Баязид”, “Ифигения”

  4. Лафонтен

  5. Жан Батист Молиер

   

   

   

   

   

  Класицизъм

   

   

  Френският абсолютизъм и класицизмът

   

   

   

  Ренесансовите идеи бързо се разпространяват от Италия в цяла Западна Европа, включително и във Франция. Много поети, като използват постиженията от Италианското възраждане, създават оригинално творчество, съобразено с френския дух и традиции. Френското обществоот XVII в. Все повече се увлича от литературната дейност, интересът към която се поддържа и от новосъздадената Френска академия (1635). Окончателно се изгражда книжовният език и всички творци се стремят към създаването на езиково изящни, блестящи литературни произведения. Висотата на езика и съвършеното подражение на античните образци дават основание на французите да наричат литрературата си от това време класическа.