Компютърна графика

 •  

  Реферат

   

   

  Тема:Компютърна  графика

   

   

  Съдържание

  I.Въведение в компютърната графика

  II.2D компютърна графика

  1.Увод

  1.1.Определение

  1.2.История.

  2.2D графични техники

  2.1.Директно рисуване

  2.2.Разширени цветни модели

  2.3.Слоеве (layers)

  3.2D графичен хардуер

  4.2D графичен софтуер

  5.Еволюционна анимация

  III.3D компютърна графика

  1.Определение

  2.История

  3.Технология

  4.Създаване на 3D компютърна графика

  4.1.Моделиране

  4.2.Сцена, оформление и настройка

  4.3.Оказване

  5.Повърхностни характеристики

  6.Програми за 3-D графика

  6.1.Maya 2

  6.2.3D Studio MAX 3

  6.3.Adobe Illustrator

  IV.Използвана литетература

   

   

   

   

   

   

   

  I.    Въведение в компютърната графика

  Развитието на компютърната графика, направи компютрите по-лесно да си взаимодействат с, и по-добре за разбиране и тълкуване на различни типове данни. Развитието на компютърната графика оказа силно влияние върху много видове медии и направи  революция в анимацията , филмите и видео игрите.