План-конспект на урок по литература за 11 клас на тема 'Ветрената мелница' от Елин Пелин

 • ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

  Филологически факултет

   

   

   

   

   

   

   

   

  План-конспект на урок по литература

  за 11. клас

   

   

   

   

   

   

   

  Тема: „Ветрената мелница“ – Елин Пелин

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Изготвил: Цветелина Пламенова Чопаринова

  Фак. № 0803011025

  Българска филология

   

   

  Базов учител /И. Куманова/ ...............

   

  Методист .............

   

   

  І. Цели на урока

   

   

  1.     Образователни

          запознаване с фолклорната традиция на българския селянин и в частност с ритуалите, свързани с природните явления, с труда и т.н.

          разширяване на литературните им познания;

   

  2. Развиващи

          вникване и разбиране на учебния материал;

          да се прилагат усвоените до този момент знанияза бита на обикновения селянин;

          да се преговорят методите на изображение на природната картина  в разказа с цел затвърдяване на научения до момента материал;

  2.     Възпитателни

          развиване на творческо мислене и анализ;

          извеждане на преден план на чувствата и емоциите;

          да се разгледат действията на Христина – внучката на дядо Корчан – безразсъдството  на младостта и порива на сърцето.

  ІІ. Вид на урока

   

          За нови знания

   

  ІІІ. Методи

   

          Лекция

          Беседа - задаване на въпроси относно творбата, за да се определи как е възприета тя от учениците и какво впечатление е оставила у тях.

          Разказ - представя се на кратко съдържанието на разказа, ако той не е прочетен.Ако е прочетен от всички – се припомня накратко съдържанието му.

   

   

  ІV. Ход на урока

   

      Поздрав и встъпителни думи на учителя.

  За Елин Пелин трудът е мярка за човешкото съществуване. Трудът е бил упование за селяните – и в добро, и в лошо. И радостите, и тревогите му са неразривно свързани с трудовата дейност. Затова и липсата на дъжд в разказа „Ветрената мелница” притеснява селяните - те се страхуват за реколтата си и се опитват по всякакъв начин да я запазят, като дори прибягват до ритуали и молитви за дъжд.