Ран Босилек

 •  

  Съдържание:

   

   

  1.    Биография................................................................................ 3стр.

  2.    Творчество

  2.1.Лирика.................................................................................... 4стр.

       2.2 Приказката и римуваната проза ......................................... 5стр.

       3. Кратка характеристика на произведения ............................ 6стр.

      Литература ............................................................................... 10 стр.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.Биография

   

  Ран Босилек, или както е истинското му име Генчо Станчев Негенцов, е роден на 26 септември 1886 година в Габрово.. Две неща характеризират детските години на бъдещия писател-материални лишения и обич към книгата. Ран Босилек се учи в родния си град. През 1904 година завършва известната Априловска гимназия. Още като ученик проявява големи литературни интереси и за първи път се явява в печата. След като завършва гимназия, в продължение на шест години е учител в родния си град, а едновременно с това и нещатен библиотекар в читалище “Априлов-Палаузов”. Тази дейност му дава възможност много да чете, като се задълбочава в нашата и  преводната литература и особено в сборниците с народни умотворения. Работейки с децата, Ран Босилек вижда огромното възпитателно въздействие на книгата. През 1906 година за пръв път печата свое оригинално произведение в сп. “Светулка” и се подписва с псевдонима Ран Босиляк, който по-късно става Ран Босилек. Тогава излиза стихотворението “На косичка”, герои на което са баба и внучка. Особено много пише в сп. “Картинна галерия”.    

  През 1910 година Ран Босилек прекъсва учителската си дейност и се записва студент по славянска филология в Софийския университет, където учи до 1912 година и разширява много литературната и общата си култура. Осъзнава нуждата от изучаване на чужди езици, той заминава за Мюнхен, гдето престоява около два месеца. От  1913 до 1915 година Ран Босилек следва правни науки в Брюксел, които завършва с докторат. След завръщането си в България известно време е столичен адвокат. Макар тази професия да му обещава добри доходи, той скоро се отказва от нея, за да се отдаде на любимото си занимание – литературното творчество за деца.

  От 1923 до 1948 година Ран Босилек роботи в едно от столичните издателства. Голяма негова заслуга от това време е, че организира и редактира списанието “Детска радост” и вестничето “Врабче”. Списанието става школа за редица детски писатели. През цялото това време той е един от най - активните български детски писатели. Ран Босилек е починал на 8 октомври 1958 година.

   

   

   

  2.Творчество

   

  2.1. Лирика

  Стихотворенията на Ран Босилек се отличават с оригиналност и свежест. Написани под силно влияние на фолклора, те притежават най – хубавите качества на едно вълнуващо с големите си постижения оригинално художествено творчество. Неговата лирика е твърде разнообразна в тематично отношение. Стиховете му могат да бъдат групирани около няколко основни теми – природа и годишни времена, бащин дом и роден край, интимен свят на детето, труд, празници и пр.Природата като обект на изображение заема особено място в творчеството на Ран Босилек, който умее да вижда в нея живота. В стихотворенията му се чува шепотът на горските и полските цветя, прохладата на планинските извори, песента на птиците. Явленията в природата се свързват с мечтите на децата, с техните грижи и радости. Понякога стихотворенията му, посветени на природата, приличат на народни песни поради особената образност и ритъм.

  По обем тя не е голяма. При това в стихотворенията си авторът не засяга непознати до момента теми и проблеми.  Най-популярните му лирически произведения  са „Родна стряха”, „Родна реч” и „Я кажи ми облаче ле бяло”,написано в духа на гурбетчийска народна песен. Тези творби са съхранили непокътната художествената си стойност и до днес и обикновено са отпечатани на първите страници по учебниците за начално училище.

  Всъщност по тематика и трите творби се обединяват от патриотичната тема ,нещо повече-бихме могли да ги разглеждаме като един по-късен  във времето еквивалент  на старите творби на Вазов и Славейков „Татковина” и „Аз съм българче”. Ако съпоставим стиховете на Славейков и Вазов с тези на Генчо Негенцов,веднага ще забележим чувствителни разлики  в начина по който творците от различни поколения разработват мотива за родното: