Западноевропейска литература. Ренесанс в Европа (14-16 в.)

 •          Адалберт фон Шамисо, “Чудната история на Петер Шлемил”, 1814 г.;

           Байрон – “Манфред”, 1818 г.;

           Хайне – “Доктор Фауст”, 1851 г.;

  ХХ век

           Томас Ман “Доктор Фаустус”, 1947

  В. Творческа история

           Начало – 1770 г. (Период на “Буря и устрем”, Страсбург);

           “Прафауст”

           1790 – “Фауст. Фрагмент”;

           от 1799 – 1800 – пролози и посвещение;

           1806, публ. 1808 г. – “Фауст. Първа част”;

           1825 – 1831 – работа върху втората част на “Фауст”;

           край – 1831 г.

  Г. Жанрова характеристика

  Д. Структурно-композиционни особености

           Посвещение

           “Пролог в театъра”

           “Пролог в небе”

           Първа част – микрокосмос;

           Втора част – макрокосмос.

  Е. Сюжет. Философски и морално-етични планове.

  Ж. Теми, мотиви, символи.

  З. Време и пространство. (Разглеждане в сравнителен план на първа и втора част.)

  К. Персонажна система. Двойки персонажи – Фауст – Мефистофел; д-р Вагнер – Фауст; Маргарита – Елена; Хомункулус – Евфурион; Филемон и Бавкида

  Л. Гьотевият „Фауст” като програмно произведение на Европейското просвещение. Просветителска идеология и философия, заложена в творбата.

  4. Фауст в изкуството – “Фауст”, Рембранд (1606 – 1669), “Фауст и Мефистофел”, Дьолакроа (1798 – 1863), илюстрациите към “Фауст” на Петер Корнелиус (1783—1867), 1808 г.

   

  Библиография за обща ориентация:

           Гълъбов К. Гьоте. От Барок и Рококо към реализъм и Класизизъм в литературата, С., 1961.

   

  Романтизъм в Германия. Представители. Периоди и школи. Естетически принципи. Жанрове.

   

  1. Обща характеристика на Романтизма в Германия. Особености. Времетраене.

  2. Жанрова система. Специфика на романтическия роман и на романтическата новела в Германия.

  3. Основни представители и приносите им в изграждането на романтическата естетика и поетика

           Вилхелм Хайнрих Вакенродер (1773 – 1798), “Сърдечните излияния на един влюбен в изкуството монах”, 1797, „Фантазии за изкуството за приятели на изкуството”, 1799

           Лудвиг Тик (1773 – 1853)

           Братята Август Шлегел (1767 – 1845) и Фридрих Шлегел (1772 – 1829) като теоретици на Немския романтизъм. Фридрих Шлегел – фрагменти, „Разговор за поезията”, 1800. Август Шлегел – „За драматическото изкуство и литература” (1809 – 1811). Двамата издават програмното списание на немските романтици “Атенеум” (1798 – 1800)

           Новалис (Фридрих фон Харденберг), 1772 – 1801, „Хайнрих фон Офтердинген”, 1802, „Учениците от Саис”, публ. 1802, фрагменти.

           Е. Т. А. Хофман (1776 – 1822), “Фантазии по маниера на Кало”, (1808-1813, изд. 1813 и 1814). Новели – “Пясъчния човек”, “Златната делва”, “Малкият Цахес, наречен Цинобър”

            

  4. Времетраене. Периоди и школи

           времетраене – от 90-те г. на ХVІІІ в. до средата на 30-те г. на ХІХ в.

           школи – Йенска, Хайделбергска и Берлинска школа:

        Йенска школа (Йенски кръг), център – Йена, представители – братята Шлегел, Новалис, Лудвиг Тик; Ранен романтизъм. Изграждане на теоретичната база на немския романтизъм.

        Хайделбелгска школа (Хайделбергски кръг), център – Хайделберг, представители – братята Грим, Арним, Брентано. Раждане на фолклористиката.

        Берлинска школа (Берлински кръг), център – Берлин, представители – Е. Т. А. Хофман, Адалберт фон Шамисо. Късен романтизъм. Смесване на романтизъм с елементи на реализъм.

  5. Темите на немския романтизъм

           за приказните и мечтаните страни – Атлантида, Джинистан, Италия;